سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
رأى راست دولت را همراه است با آن روى آرد و با رفتن آن برود . [نهج البلاغه]